مشتریان

برخی مشتریان امداد آسانسور ایران:

مسجد مقدس جمکران

مجتمع مسکونی کوی بهشت

مجتمع مسکونی مبین

آزمایشگاه طبی بوعلی

آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی

آسانسور مجتمع حافظ

مجتمع مسکونی حافظ ۴

مجتمع خیرین مسکن‌ساز

مجتمع مسکونی امام صادق

مشتریانی که اخیرا به ما اعتماد کرده‌اند:
فهرست